Informacja w sprawie rekrutacji !!!


Lista kandydatów zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 14 na rok szkolny 2019/20.
Lista kandydatów zakwalifikowanych obejmuje wszystkie dzieci, które spełniają warunki formalne niezbędne do przyjęcia do przedszkola.
Nie jest ona równoznaczna z listą dzieci przyjętych.
Prosi się rodziców/opiekunów, aby potwierdzili wolę przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 !!!
Dnia 26 kwietnia 2019 r. zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych w przedszkolu.