„Witaj Wiosno”- konkurs plastyczny


Zapraszamy naszych przedszkolaków do udziału w konkursie.
Regulamin :
1.W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie dzieci uczęszczające do MP 14
 2.Pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną.
3.Każde dziecko może wykonać TYLKO 1 pracę.
4.Prace w formie zdjęcia wysyłamy na adres merry77@poczta.fm  do dn.06.04. 2020
 Praca ma być podpisana- imię dziecka oraz grupa do której uczęszcza.
5.Prace zostaną udostępnione na naszym FB 07.04.2020r.
 6.Głosować można w formie lajków  pod zdjęciem od 07 .04.- 14.04.do godz. 24.00
 7.Każda osoba może oddać WYŁĄCZNIE 1 GŁOS na wybraną pracę
 7.Każdy uczestnik otrzyma słodki upominek a prace z największą ilością lajków zostaną dodatkowo nagrodzone .
 8 .Wyniki konkursu zostaną podane na stronie na FB oraz na stronie przedszkola 🙂