Aktywność matematyczna

Witamy w czwartkowy poranek.
Zapraszamy dzieci i Rodziców do zabaw matematycznych.

Propozycja zabawy matematycznej dla dzieci młodszych:

1. Zadanie do wykonania dla dziecka: układamy kwiaty z guzików lub nakrętek na stole, ławie lub innej ograniczonej przestrzeni. (kwiat tworzy nam środek i płatki). Przeliczamy wraz z dzieckiem kwiaty, płatki w kwiatkach stosując liczebniki główne.
Następnie dajemy dziecku czas do ułożenia dowolnej kompozycji z guzików lub nakrętek.

Propozycja zabawy matematycznej dla dzieci starszych:

2. Propozycja wykonania ilustracji do wiersza A. Łady-Grodzickiej pt. „Dziesięć piłek”.

„Dziesięć piłek”
Kup mi tato piłkę, prosi Krzyś. Dobrze synku, chodź do sklepu.
– Kupimy ją dziś.
W sklepie bardzo trudny wybór, tyle piłek jest.. A co jedna to ładniejsza
Na pierwszej jest pies, na drugiej kaczki, na trzeciej szlaczki,
Czwarta jest w kratki, a piąta w kwiatki.
Szósta ma kółka, na siódmej mknie jaskółka.
Ósma ma wiatraki, a dziewiąta ptaki.
Na największej dziesiątej jest miś, właśnie tę wybrał Krzyś.

Piłki rysujemy w szeregu zaczynając od strony lewej kartki.
Utrwalamy liczebniki porządkowe. Przykładowe pytania dla dziecka:
Na której piłce narysowane są kaczki? Policz.
Wskaż piłkę piątą.
Co jest narysowane na dziewiątej piłce?, itp.
Powodzenia 🙂