Informacja w sprawie telefonicznych konsultacji

Informujemy Rodziców o możliwości korzystania z telefonicznych konsultacji z logopedą, oligofrenopedagogiem. Rodzice, którzy chcieliby zasięgną porady specjalistów, proszeni są o kontakt poprzez nr telefonu przedszkola : 33/8423725

W najbliższych dniach do dyspozycji Państwa będą:

Oligofrenopedagog p. Danuta – w dniach: 17.04.2020 i 20.04.2020

Logopeda p. Anna – w dniach: 21.04.2010 i 22.04.2020