Konsultacje telefoniczne – informacja

Drodzy Rodzice informujemy o możliwości konsultacji telefonicznych z nauczycielkami poszczególnych grup oraz specjalistami.
Nauczycielki są dostępne po nr tel 33 842 37 25 w godzinach 10.00-12.00 w następujących dniach:
29.04- grupa V
30.04 i 05.05 – grupa IV
05.05 i 06.05 – grupa III
07.05 i 08.05 – grupa I
11.05 i 12.05 – grupa II
SPECJALIŚCI:
Psycholog : 30.04 i 13.05
Logopeda : 07.05 i 08.05
Oligofrenopedagog : 05.05 i 06.05 (grupa VI)
Nauczyciel wspomagający: 04.05 i 13.05