Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do MP 14

Rekrutacja dzieci do MP 14 na nowy rok szkolny objęła dzieci urodzone w rocznikach 2017, 2016, 2015 i 2014.

Najniższa liczna punktów obliczonych w oparciu o kryteria określone przez Radę Miasta Oświęcim kwalifikująca do umieszczenia dziecka na liście kandydatów wyniosła 25 punktów.

Lista kandydatów zakwalifikowanych obejmuje wszystkie wnioski -kandydatów, które spełniają warunki formalne niezbędne do przyjęcia do przedszkola. Nie jest ona równoznaczna z listą dzieci przyjętych.

Jednocześnie przypominamy Rodzicom, że do dnia 23.04 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola ( druk do pobrania https://mp14.eduoswiecim.pl/formularze-do-pobrania/ )

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wypełniony i zeskanowany druk można przesłać na mp14@eduoswiecim.pl

Oryginał druku należy dostarczyć do przedszkola po ustaniu epidemii.

24.04.2020r o godzinie 10.00 będzie „wywieszona”w trybie j.w LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA.