Zabawy i ćwiczenia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w naszym przedszkolu.

Poniższe ćwiczenia mogą wykonywać wszystkie chętne przedszkolaki.
Dzieci młodsze (L. i B.)
1. „Kolory” – klasyfikowanie według jednej cechy, nazywanie kolorów.
Prosimy aby dziecko posegregowało klocki, kredki itp. według koloru, nazywając poszczególne kolory.

2. „Rysujemy” – rysowanie oburącz na dużym arkuszu papieru – ćwiczenie koordynacji ręka – oko, wyrabianie płynności ruchu.
Dziecko bierze w ręce dwie kredki dwóch różnych kolorów i rysuje oburącz (bazgranie) na dużym arkuszu papieru, zmieniając kolory kredek.

3. „Tęcza” – ćwiczenia motoryki małej.
Dziecko formuje z plasteliny małe kulki i wykleja piękną tęczę wg rozpoczętego wzoru.

Dzieci starsze (P. i M.)

1. Dajemy dziecku komplet figur: koło, kwadrat, trójkąt. Następnie czytamy dziecku wiersz M. Terlikowskiej pt. W pogoni za kwadratem .

Kwadrat to dziwna figura,
bo nie wiadomo, gdzie dół, gdzie góra.
Do góry głową,
czy na dół głową
zawsze wygląda jednakowo.
Ma równe kąty, ma równe boki
tak samo długi, jak i szeroki.
a kto nie wierzy
to niech sam zmierzy.

Pytania oraz zadania do wykonania przez dzieci po przeczytaniu tekstu:

– Spośród twoich figur wybierz tę, o której mówił wiersz?
– Jak nazywa się ta figura?
– Jakie właściwości ma kwadrat, jak jest zbudowany? (np. ma cztery równe boki i cztery rogi,

– Które przedmioty w naszym domu przypominają kwadraty?

2. Składanie kwadratów z części –ćw. percepcji wzrokowej.
Dajemy dziecku kwadraty pocięte na 4 części (jak w załączniku), możemy też poprosić, żeby dziecko samo pocięło figury po liniach przerywanych.
Następnie dziecko składa kwadrat w całość i przykleja na karton.

3. Układanie obrazka z figur.
Dajemy dziecku obrazek domu oraz wycięty zestaw figur geometrycznych i prosimy aby ułożyło obrazek wg wzoru.
Wersja trudniejsza – pokazujemy dziecku cały obrazek, prosimy żeby przez chwilę mu się przyjrzało, następnie kiedy dziecko jest gotowe, zasłaniamy obrazek. Zadaniem dziecka jest ułożenie go z pamięci.
Powodzenia .