Zabawy logopedyczne

Dziś w ramach zajęć logopedycznych nasza pani logopeda proponuje trzy zabawy! Zaczynajmy!
1.Na rozgrzewkę ćwiczenia oddechowe – wystarczy szklanka i słomka. Dmuchamy słomką do szklanki napełnionej w połowie wodą lub innym napojem. Po chwilowej zabawie prosimy o to , by spróbować zrobić małe bąbelki, a później duże (dziecko uczy się w ten sposób panowania nad siłą wydychanego powietrza). Ćwiczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 min. Dzieci starsze mogą spróbować zabawy z wodą i płynem do naczyń.
2.Teraz pora na ćwiczenia artykulacyjne „Wiejskie zwierzątka”, wykonuj polecenia ze zdjęcia poniżej. Dodatkowo można naśladować wydawane odgłosy – „meeeee”, „muuuu”, „i-ha”, „prrr”, „chrum – chrum”, spróbujmy naśladować młode zwierzątka i te dorosłe!
3.A teraz czas na fantastyczną zabawę ,dzięki której utrwalimy rozumienie relacji przestrzennych, spostrzegawczość oraz rozumienie ze słuchu. Wykonaj polecenia z czerwonej ramki. Rodzic stara się użyć rożnych przyimków (za, pod, obok, nad, pod, pomiędzy, przed, na).Później może nastąpić zamiana ról dziecko układa postacie i zadaje pytania rodzicowi!!