Zajęcia rewalidacyjne

W tym tygodniu, w ramach zajęć rewalidacyjnych  nasza pani psycholog zachęca do ćwiczeń sprawność ręki, koordynacji  wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej  oraz utrwalenia nazw kolorów i figur geometrycznych. 

Zadania do wykonania:

1. Przetnij rysunek bociana po zaznaczonych liniach  (młodszym dzieciom pomagają rodzice), a następnie złóż obrazek w całość.
2. Pokoloruj obrazek wg podanego kodu.