Analiza potrzeb – pilne!

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS planowane jest otwarcie przedszkoli w ostrym reżimie sanitarnym, a liczba miejsc będzie znacznie ograniczona (1 dz/4m²).  O otwarciu przedszkoli decyduje organ prowadzący. Do skorzystania z opieki przedszkolnej uprawnione są  dzieci rodziców obojga pracujących, którzy nie pobierają świadczenia opiekuńczego  i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką   w domu. Podane przez rodziców informacje będą szczegółowo weryfikowane.  

W związku z tym , prosimy o pilną informację, czy mają Państwo zamiar skorzystania  z takiej możliwości, w przypadku jej zaistnienia. Proszę o odpowiedź drogą mailową  w dniu dzisiejszym   do godz. 12.30  na adres: mp14@eduoswiecim.pl  lub telefonicznie 33 842-37-25

Przekazane przez Państwa wiadomości mają charakter informacyjny i nie są gwarancją przyjęcia dziecka do przedszkola.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeśli zapadnie decyzja o otwarciu przedszkola  wszelkie informacje na ten temat pojawią się  na internetowej stronie przedszkola.