Informacja

Drodzy Rodzice

Od 11 maja przedszkole wznawia działalność opiekuńczą dla dzieci, których rodzice zgłosili chęć ich pobytu w przedszkolu ze względu na brak możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

Zgodnie z treścią komunikatu MEN do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i personelu sprawującego opiekę nad dziećmi przewidywane jest zmniejszenie liczebności dzieci w grupach (max do 12 dzieci) . 

UWAGA !

Zgłaszając gotowość powrotu dziecka do Przedszkola, pamiętajmy o bezwzględnym zastosowaniu się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa:

  • nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
  • dyrektorowi lub wychowawcy należy przekazać istotne informacje o stanie zdrowia dziecka;
  • do przedszkola przyprowadzamy TYLKO dziecko zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych;
  • stosujemy się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do placówki;
  • codziennie przed przyprowadzeniem dziecka do placówki mierzymy mu temperaturę.
  • pamiętamy, o zaopatrzeniu dzieci, które ukończyły 4 rok życia w indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
  • stosujemy się do procedur przedszkolnych zarządzonych na czas pandemii

PAMIĘTAJMY !

To od Państwa rzetelnych informacji zależy zdrowie i życie wszystkich dzieci pozostających pod opieką przedszkola, Państwa, a także pracowników placówki. W tym wyjątkowym czasie każdy z nas jest odpowiedzialny za drugiego człowieka. Nikt nie może pozwolić sobie na niedomówienia, zatajenia prawdy, itp., liczymy na zrozumienie w powyższej kwestii.
W czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka dla dzieci pozostających w domu w dalszym ciągu  będzie realizowana zdalnie. 

Szczegółowe informacje na temat procedur można uzyskać tu:   https://mp14.eduoswiecim.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedury-bezpiecze%C5%84stwa.pdf

Obecna sytuacja jest trudna dla nas wszystkich dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość.

O wszelkich zmianach dotyczących odwieszenia zajęć w przedszkolu będziemy niezwłocznie informować.