Tydzień IV “Na wiejskim podwórku”Dziękujemy wszystkim Przedszkolakom oraz Rodzicom , którzy bawili się i pracowali razem z nami. Zapraszamy na kolejny tydzień w którym  zajrzymy na wiejskie podwórko i będziemy przypatrywali się zwierzętom, które tam mieszkają.

Zadania, które przygotowałyśmy dla Was potraktujcie jako zabawę, która wypełni Wam czas pobytu w domu.
OTO NASZE PROPOZYCJE NA DZISIAJ:
1. Na dobry początek dnia posłuchajcie piosenki i spróbujcie ja zaśpiewać razem z Rodzicem


https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

2. Poproście kogoś dorosłego o przeczytanie wiersza, uważnie go posłuchajcie, a później spróbujcie wymienić zwierzęta, które występują w wierszu –zwierzęta rodziców oraz młode.


J. Kraszewski ,, Na wiejskim podwórku’’


Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Każda prowadzi swoje dzieciątko!
Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Każda zgubiła swoje dzieciątko!
Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”.
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:
Krowę – łaciate cielątko,
Kozę – rogate koźlątko,
Owcę – kudłate jagniątko,
Świnkę – różowe prosiątko,
Kurkę – pierzaste kurczątko,
Gąskę – puchate gąsiątko,
Kaczkę – płetwiaste kaczątko,
Znalazło mamę każde dzieciątko.

3. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku o zwierzętach, a po obejrzeniu spróbujcie opowiedzieć o jakimś zwierzęciu z filmu np. gdzie mieszka ( jak nazywa się jego mieszkanie), jakie wydają głosy, po co hoduje je człowiek.

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U

4. Spróbujcie dopasować młode zwierzęta do ich mam, a następnie wskażcie w którym ,,domku ‘’ mieszkają.


5. Zapraszamy do rymowanki o zwierzętach. Rodzic czyta zdanie, a Waszym zadaniem będzie jego dokończenie tak by się zrymowało.

Wlazł kotek na ….
Przyszła koza do ….
Polna dróżka gąski trzy gęsiego sobie ….
Kaczki po podwórku dreptały i wesoło sobie ….
Kogut stoi na kurniku, głośno pieje….
Piesek pełna miskę miał, szczekał sobie….
Prosiak trącił ryjkiem drzwi, świnka na to….

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!