Zebranie z Rodzicami

Informujemy Rodziców/ Opiekunów , że zebrania organizacyjne będą się odbywały w poszczególnych dniach:

Grupa I i VI 8.09 – godzina 15.30

Grupa Il 10.09 – godzina 15.30

Grupa Ill 9.09 – godzina 15.30

Grupa lV 7.09 – godzina 15.30

Grupa V 6.09 – godzina 15.30

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w zebraniu może wziąć udział 1 rodzic – BEZ DZIECKA.