ZAJĘCIA W GRUPIE I

Edukacja z zakresu ochrony środowiska zapoczątkowana już w przedszkolu polega na kształtowaniu u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Zagrożenia istniejące na naszej Planecie są spostrzegane już przez najmłodsze dzieci, które podczas spacerów, wycieczek obserwują zaśmiecone i zatrute środowisko. Maluszki chcą badać, poszukiwać i odkrywać otaczający je świat. Wychodząc naprzeciw potrzebom poznawczym, dzieci z grupy I uczestniczyły w zajęciach pod hasłem ,,Dbamy o Ziemię”. Poprzez zabawy uczyły się prostych sposobów dbania o Planetę na miarę swoich możliwości np. nieśmiecenia, segregowania odpadów, poszanowania fauny i flory, oszczędzania wody itp. Zabawy sprawiły dzieciom dużo radości.