Bezpieczny przedszkolak – Gr. 3

W minionym tygodniu nasze przedszkolaki uczyły się o bezpieczeństwie na drodze. Wychowawczynie przybliżyły dzieciom tematykę „ Bezpiecznej drogi do przedszkola”. Dzieciaki zostały zapoznane z przepisami ruchu drogowego, poznały niektóre znaki drogowe, ich kształty, kolor oraz symbol. Dowiedziały się, że przez jezdnię można przechodzić tylko w wyznaczonym miejscu – pasach dla pieszych – zebrze.