Ogólnopolski projekt – Terapia ręki dla każdego w grupie III

Grupa III we wrześniu przystąpiła do realizacji projektu „Terapia ręki dla każdego”.
Dzieci  doskonaliły swoją sprawność fizyczną, stabilizację posturalną oraz stabilizację kończyn górnych.
Podczas zajęć dominował tor przeszkód, nie zabrakło również ćwiczeń z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.