Gr VI – Spacer w ZOO.

W tym tygodniu rozmawialiśmy o  zwierzętach egzotycznych, które można spotkać w ZOO. Wykorzystując telefon i aplikację 3D obserwowaliśmy poruszającego się ,,na wyciągnięcie ręki” słonia lwa, tygrysa, zebrę. Nie trzeba wspominać, że ta ,,żywa” prezentacja wzbudziła zachwyt dzieci i ułatwiła udział w zabawie pt. ,,Jakie to zwierzę?”, w której naśladowaliśmy ruchem i głosem obserwowane zwierzęta. Były również ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, zabawy  sensoryczne z masą solną , z bibułą oraz aktywności  plastyczne, ruchowe i muzyczne, na czele z popularną piosenką ,,Idziemy do ZOO”. Zrealizowane  zajęcia pomogły dzieciom w  rozwijaniu  umiejętności  współpracy i współdziałania oraz  z  pewnością poszerzyły ich wiedzę o otaczającej nas naturze.