Zajęcia w grupie IV

W tym tygodniu w grupie IV sporo się działo.  Byliśmy gośćmi w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,  tworzyliśmy piękne prace  widoczne na załączonych zdjęciach,  dzieci brały udział w różnych konkurencjach oraz zabawach tanecznych. Zgodnie z tematyką pogłębialiśmy wiedze na temat sposobów dbania o naszą planetę. Naszą grupa bierze udział w konkursie organizowanym przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu „Jak Cieśla Franek zbudował Zamek ” dlatego grupa rozpoczęła pracę nad makietą wzgórza zamkowego.