Kadra

Dyrektor mgr Monika Przesór

 W poszczególnych grupach w roku szkolnym 2022/2023 pracują:

Gr. I – INTEGRACYJNA

Nauczyciel: lic. Gabriela Augustyn, mgr Anna Borowska
Nauczyciel współorganizujący kształcenie: mgr Alicja Bednarska

Pomoc: p. Anna Ortman

Gr. II

Nauczyciel: mgr Iwona Ordecka, mgr Lucyna Skrzypiec

Pomoc: p. Lidia Janiga

Gr. III

Nauczyciel: mgr Karolina Gwiazdoń , lic. Dorota Wykręt

Pomoc: p.  Maria Żak

Gr. IV

Nauczyciel:  mgr Róża Rundzia,  mgr Katarzyna Tyran

Pomoc: p. Barbara Trenda

Gr. V-  INTEGRACYJNA

Nauczyciel: mgr Monika Przesór, mgr Renata Cinal
Nauczyciel współorganizujący kształcenie: lic.  Klaudia Piwowarczyk

Pomoc: p. Teresa Kawczak

Gr. VI -TERAPEUTYCZNA

Nauczyciel oligofrenopedagog: mgr Danuta Żmuda , mgr Alicja Bednarska

Pomoc: p. Barbara Szymonik

W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści, których rady i fachowa pomoc służą dzieciom i rodzicom:

Psycholog: mgr Emilia Jurecka
Surdopedagog, Tyflopedagog: mgr Alicja Bednarska
Logopeda: mgr Anna Borowska
Fizjoterapeuta: mgr Izabela Naras

INTENDENT p. Agnieszka Staniów- Kluska

PYSZNE POSIŁKI PRZYRZĄDZAJĄ: p. Ilonka, p. Urszulka, p. Kasia