Kadra

  • 14 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie
  • 1 nauczyciel uzyskał tytuł licencjata
  • 13 nauczycieli uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego
  • 1 nauczyciel posiada tytuł nauczyciela mianowanego
  • 1 nauczyciel uzyskał tytuł nauczyciela kontraktowego
  • 1 nauczyciel stażysta

Dyrektorem przedszkola jest mgr Elżbieta Alencynowicz – pedagog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz propagatorka idei integracji społecznej.

 W poszczególnych grupach w roku szkolnym 2021/22 pracują:

Gr. I

Nauczyciel: mgr Lucyna Skrzypiec, mgr Magdalena Gallardo- Kuźma

Pomoc: p.Agnieszka Staniów-Kluska

Gr. II

Nauczyciel: mgr Karolina Gwiazdoń, mgr Iwona Ordecka ( lic. Dorota Wykręt)

Pomoc: p. Maria Żak

Gr. III

Nauczyciel: mgr Róża Rundzia, lic. Beata Wilkosz

Pomoc: p. Janina Kadela

Gr. IV

Nauczyciel: mgr Katarzyna Tyran, mgr Anna Borowska, mgr Martyna Skoczylas

Pomoc: p. Barbara Trenda

Gr. V INTEGRACYJNA

Nauczyciel: mgr Monika Przesór, mgr Renata Cinal
Nauczyciel wspomagający: mgr Alicja Bednarska

Pomoc: p. Teresa Kawczak

Gr. VI -oddział specjalny

Nauczyciel: mgr Danuta Żmuda , mgr Alicja Bednarska

Pomoc: p. Barbara Szymonik

W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści, których rady i fachowa pomoc służą dzieciom i rodzicom:

Psycholog: mgr Agnieszka Krawczyk- Batko
Surdopedagog, Tyflopedagog: mgr Alicja Bednarska
Logopeda: mgr Anna Borowska
Fizjoterapeuta: mgr Martyna Skoczylas