Oferta

PROPONUJEMY

 • Godziny otwarcia placówki: 6.00-16.00
 • Dobrze wyposażone, duże, jasne sale przedszkolne, ogród z placem zabaw.
 • Zróżnicowaną formę odpoczynku poobiedniego: dzieci młodsze -leżakowanie, dzieci starsze -zabawy relaksujące, zajęcia w małych grupach.
 • Różnorodne metody pracy umożliwiające aktywizowanie i wspieranie rozwoju każdego dziecka: naukę czytania małych dzieci wg. G. Domana, zajęcia matematyczne wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, ruch rozwijający W. Sherborne, ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, metodę dobrego startu wg. M.Bogdanowicz, programy aktywności Knillów, stymulację polisensoryczną wg. J. Kielina, zabawy muzyczne oparte na koncepcji K. Orffa, pedagogikę zabaw
 • Indywidualizację działań stymulujących rozwój dziecka, m.in. masaż logopedyczny wg. C. Moralesa, ćwiczenia grafomotoryczne wg. Tymichowej, programy rozwijające percepcję wzrokową Frostig – Horne, malowanie dziesięcioma palcami
 • Zajęcia w grupach wiekowych ,,maluszki”, ,,średniaki”, ,,starszaki”.
 • Zajęcia w grupach integracyjnych, w których dzieci pełnosprawne oraz ich rówieśnicy o szczególnych potrzebach edukacyjnych bawią się i uczą pod kierunkiem dwóch nauczycielek równocześnie
 • Zajęcia w grupie specjalnej,,dzieci specjalnej troski”. Uczęszczają do niej dzieci z głębszymi deficytami rozwojowymi: zespołem Downa, autyzmem , porażeniem mózgowym, opóźnieniem psychoruchowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Fakt, że jest to odrębna grupa , nie stanowi o izolacji dzieci od pełnosprawnych rówieśników, gdyż uczestniczą one w programie częściowej integracji społecznej, polegającym głównie na stopniowym włączaniu dzieci w zajęcia i zabawy zdrowych rówieśników.
 • Uroczystości, festyny, konkursy.
 • Spotkania warsztatowe z udziałem rodziców.
 • Zajęcia otwarte, w których można zobaczyć zabawę i pracę swojego dziecka na tle grupy rówieśników.
 • Spotkania dzieci z przedstawicielami różnych zawodów
 • Wycieczki turystyczno – krajoznawcze, rozrywkowe
 • Wyjazdy na zielone przedszkole.

Zajęcia dodatkowe:

 • Nauka języka angielskiego
 • Nauka języka rosyjskiego
 • Zajęcia logopedyczne
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Katecheza
 • Rytmika
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Kółko plastyczne
 • Kółko tańca ludowego
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami baletu.