Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Zawartość dokumentu:

  1. Cele, zadania i zakres organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
  2. Formy organizacyjne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  3. Alternatywne formy nauczania
  4. Zasady i procedury organizowania pomocy
  5. Instytucje i osoby wspomagające przedszkole w niesieniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom

Całość do pobrania:

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej