Programy

PRACA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNA W NASZYM PRZEDSZKOLU OPARTA JEST O:

– Rozporządzenie MEN  z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17);

– Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci pt. „Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej, wyd. MAC Edukacja, Kielce 2009 r.;

– Program edukacji przedszkolnej pt. „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa I. Brody, WSiP, Warszawa 2010 r., wyd. III 2014 r.;

oraz programy własne opracowane przez nauczycieli w naszym przedszkolu.