Ramowy rozkład dnia

06:00–8:30        Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca
z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się  dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany   informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:30–8:40        Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe,      pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie    nawyków higieniczno-kulturalnych.

08:40–9:15        Śniadanie.

09:15–9:45        Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według   wybranego programu wychowania przedszkolnego.

09:45–10:00      Gry i zabawy ruchowe

10:00–10:30      Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne,             zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30–11:15      Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy  organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:15–11:30      Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

11:30–12:00      Obiad

12:00–12:15      Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12:15–13:45     Leżakowanie, Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z  zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:45-14:00       Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, podwieczorek.

14:30–16:30      Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza,                    indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach,   prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności   i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.