Wizja

Każde dziecko ma prawo do wychowania we własnej rodzinie i do wzrastania w naturalnym środowisku swoich rówieśników -by w pełni rozwinąć swoje zdolności, zainteresowania, by być akceptowanym. Tworzenie warunków, w których mogą bawić się i uczyć dzieci o różnym poziomie rozwoju oraz różnym stopniu sprawności psychofizycznej – stanowi istotę działań podejmowanych w ramach realizacji Planu Rozwojowego Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu.

Przekonani jesteśmy, że:

Przyszłość zaczyna się w przedszkolu

  • W przedszkolu przebywają dzieci o dużych różnicach indywidualnych w zakresie tempa rozwoju tworzymy więc warunki do harmonijnego rozwoju ich wszystkich.
  • Podstawowym zagadnieniem podejmowanej pracy wychowawczo-dydaktycznej jest umożliwienie dzieciom intensywnego poznawania i przeżywania.
  • Rozpoznajemy indywidualne potrzeby naszych wychowanków i staramy się je zaspokoić.
  • Pragniemy, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach i różnorodnych umiejętnościach.

Pomagamy sobie nawzajem – rodzice są naszymi partnerami

  • Nasze przedszkole jest otwarte dla dzieci, rodziców i społeczności lokalnej.
  • Rodzice stanowią aktywne ogniwo w pracy wychowawczo – dydaktycznej, organizacyjnej i funkcjonalnej placówki.
  • Nauczyciele i rodzice wspólnie wspierają indywidualny rozwój dziecka i jego aktywność twórczą z uwzględnieniem dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.