Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Drodzy rodzice przedstawiamy raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej w zakresie wymagań:

  1. „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.
  2. „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.
  3. „Dzieci są aktywne”.
  4. „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”.

w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 w Oświęcimiu w okresie 30.03.2015 do 10.04.2015 przez zespół do spraw ewaluacji z Kuratorium Oświaty  w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji zewnętrznej.