Zdjęcie nagłówka dla strony "Dla rodzica

Dla Rodziców

Odbieranie dzieci

Ze względu na chęć zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:00 i odbieranie do godz 12:30 (dzieci bez obiadu), do godz.13:00 (dzieci korzystające z obiadu) lub po południu, od godz. 14:30.

W wyjątkowych sytuacjach można powiadomić wychowawcę grupy o innej porze przyprowadzenia bądź odebrania dziecka.

Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola, muszą być upoważnione w formie pisemnej przez rodziców bądź opiekunów dziecka;

Powinny to być osoby pełnoletnie, znane dziecku, oraz bezwzględnie trzeźwe.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości, nauczyciel może nie wydać dziecka z przedszkola.

Prosimy o przestrzeganie niniejszych postanowień.