Zdjęcie nagłówka dla strony "Dla rodzica

Dla Rodziców

Rada rodziców

Nasz regulamin Rady Rodziców ma na celu stworzenie sprawnego i partnerskiego środowiska współpracy pomiędzy rodzicami a przedszkolem. Rada Rodziców odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu istotnych decyzji, które wpływają na edukację i dobro dzieci.

W regulaminie Rady Rodziców znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące jej składu, zadań oraz sposobu wyboru przedstawicieli.

Naszym priorytetem jest otwarta komunikacja i wzajemne zrozumienie, dlatego zachęcamy wszystkich rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola poprzez Radę Rodziców.

Wspólnie możemy rozwijać edukację naszych dzieci i kreować przyjazne środowisko nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem regulaminu Rady Rodziców, abyśmy mogli razem wspierać dzieci w ich rozwoju i osiągnięciach.

Pliki do pobrania: